Oğlan Evi 2 filmi (2017)Oğlan Evi 2 filmi (2017) © kintamani film

Filmin bütün müəllif hüquqları qorunur. Məzmunun birbaşa və ya dolayısı yolla surətini çıxarmaq, filmin orijinalını və ya nüsxələrini satışa çıxarmaq, yaxud da mülkiyyət hüququnun başqa cür verilməsi yolu ilə yaymaq, filmin interaktiv istifadə üçün kütləyə çatdırılması qanunla qadağan edilib.

(Visited 13 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *